هلدینگ

راستی کن که راستان رستند …

از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در ارتباط باشید :

نوشته نمونه 3

درباره نویسنده :
مهندس حسین سالارپیشه
مهندس حسین سالارپیشه

مدارک و رزومه کوتاه - بایو