loading

این گروه مهندسی بابیش از ۱۰ سال سابقه کاری درزمینه اتوماسیون صنعتی وارایه دهنده مشاوره در بهبود کسب و کار و راه حـــل های موثر فن آوری های نوآورانه و اتوماسیون صنعتی مبتـــنی بر مشاوره. طـراحـی واجـرای پـــــروژه ما براسـاس درک تغـــییر نیــاز های مـــردم است .


دفترمرکزی : مشهد -خیابان صاحب الزمان- صاحب الزمان۷-پلاک ۱٫۵۴-واحد یک


تلفن:۲۳۸۴۸۲۴۲۰-۰۵۱


تلفکس:۳۸۴۷۹۹۶۹-۰۵۱


کدپستی:۹۱۳۸۷۵۳۵۹۷

ایمیل :info@rastangroup.com