loading

کنترل سنگرون


به گفته گنپانی ComAp: انعطاف پذیری،تجربه، دانش و شور و شوق. این ترکیبی از نقاط قوت مهم COMAP هستند.محصولات ما با مصوبات از جوامع بزرگ صدور گواهینامه دریایی حمایت می شود.دسته بندی های اصلی کالا COMAP عبارتند از: کنترل ATS ، کنترل ژنراتور، خطوط حمایت ، کنترل موتور و……