loading

کلاس های آموزشی

مقدمه:

از آنجایی که سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی باعث بهبود عملکرد ماشین آلات صنعتی و خطوط تولید از طریق افزایش کیفیت و سرعت تولید،کاهش نیروی انسانی،کاهش مصرف انرژی و نهایتا کاهش هزینه های تولید واحد محصول  می شوند،نیاز به نیروی کاری در  این ضمینه روز به روز افزایش یافته است.گروه مهندسی راستان با تجربه بیش از ۱۰ سال خود در ضمینه اتوماسیون صنعتی و با داشتن نیرو های مجرب اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی PLC،Inverter،HMI،CNC نموده است.

سرفصل های آموزشی:

PLC مقدماتی:                       شش جلسه تئوری و عملی /مدت زمان تدریس ۹ ساعت

فصل اول:

۱-مبانی طراحی مدار فرمان

۲-نگاهی به کاربرد PLC وجایگاه آن

۳-آشنایی با انواع مدل های PLC وقابلیت آن ها۴۱۶۸۳۵۳_fatek1

۴-آشنایی با بان برنامه نویسی Ladder و محیط برنامه و حافظه آن

۵-دستورات سادهor , and , not , reset , set

فصل دوم:

۱-دستورات تایمرها

۲-دستورات کانترها

۳–آشنایی با انواع مدل های PLC وقابلیت آن ها

۴-آشنایی با برنامه نویسی Ladder و محیط برنامه و حافظه آن

۵-دستورات سادهor , and , not , reset , set

فصل سوم:

۱-دستورات مقایسه

۲-دستورات افزایش و کاهش

۳-PLCحافظه ماندگار در

-۴ ورودی و خروجی های آنالوگ

PLC پیشرفته:                     شش جلسه تئوری و عملی /مدت زمان تدریس ۹ ساعت

فصل اول:

۱-فرمت های مختلف اعداد

۲-دستورات محاسباتی در

PLC-3 معرفی ماژول های خاص مانند دما وآناللوگ

۴-توابع کنترل PID

فصل دوم :

۱-ورودی وخروجی های سرعت بالا

High speed counter-2 راه اندازی سرو موتور و استپر موتورها به وسیله PLC

فصل سوم:

۱-معرفی شبکه های صنعتی

۲-معرفی کامل شبکه

MODBUS-3 ارتباط شبکه بین PLC واینورتر

۴-ارتباط شبکه بین PLC و ماژول دما

سرفصل آموزشی:           شش جلسه تئوری و عملی /مدت زمان تدریس ۹ ساعت

۲۰۱۵۱۱۱۱۰۳۳۰۲۴

فصل اول:

۱-مبانی آشنایی با الکترو موتورها

۲- اصول عملکرد اینورترها وساختمان داخلی آنها

۳-مفهوم خروجی آنالوگ ودیجیتال

فصل دوم:

۱-تنظیمات مخصوص هر موتور

۲-شیب افزایش وکاهش۳-چپ گرد وراست گرد

۴-مد کنترل Sensor Lees برداری و v/f ساده

فصل سوم:

۱-ترمز DC در اینورترهنگام استارت واستپ

۲-انواع منحنی v/f ونمودارهای شیب وکاهش سرعت

۳-کنترل گشتاوردر سرعت های پایین

۴-تنظیمات پیشرفته ورودی و خروجی

فصل چهارم:

۱-خطاهای رایج وشیوه ی برطرف کردن آن ها

۲-حافظه ثبت خطاها

۳-مفهوم وکاربرد JOG در اینورتر

فصل پنجم:

۱-مقاومت ترمز وعلت استفاده از آن

۲-کنترل

PID- 3کنترل Simple PLCو

Multi Speed-4پارامتر های حفاظتی

فصل ششم:

آشنایی مقدماتی با شبکه RS485 در اینورتر

سرفصل آموزشی:             شش جلسه تئوری و عملی /مدت زمان تدریس ۹ ساعت

hmi

فصل اول:

۱- آشنایی با سخت افزار

HMI-2 انواع پورتهای ارتباطی

۳- نحوه ایجاد یک پروژه در نرم افزار

فصل دوم:

نحوه ایجاد SWITCH ,LAMP , صفحات مختلف و تنظیمات گرافیکی آنها

فصل سوم:

Number input & display , Character input & display و تنظیمات گرافیکی آنها

فصل چهارم:

ترسیم انواع نمودارها

فصل پنجم:

ذخیره سازی در فلش مموری و شیوه های مختلف لود کردن برنامه در HMI

فصل ششم:

جداول Recipes